دانلود کامل سریال گاندو با لینک مستقیم

دانلود کامل سریال گاندو با لینک مستقیم

دانلود کامل سریال گاندو

منتشر کننده : نارمک دانلود

قسمت ۳۰ (آخر) اضافه شد

ژانر سریال : اجتماعی

محصول : ۱۳۹۸ کشور ایران

هنرمندان : داریوش فرهنگ، کامبیز دیرباز، محمدرضا شریفی‌نیا، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، نسرین نکیسا، سوگل طهماسبی، کمند امیرسلیمانی، صالح میرزا آقایی، فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، پیام دهکردی، لیلا اوتادی، سارا خویینی‌ها، علیرام نورایی، آزیتا ترکاشوند، نگار عابدی، خسرو شهراز، پندار اکبری، عرفان ابراهیمی

کارگردان : جواد افشار

خلاصه سریال : ماجراهای واقعی جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشگتن پست که مدتی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد را به تصویر کشیده است…

دانلود سریال گاندو قسمت ۱ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۱۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۳ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۳ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۳ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۴ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۴ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۴ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۵ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۵ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۵ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۶ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۶ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۶ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۷ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۳ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۷ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۳ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۷ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۳ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۸ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۸ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۸ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۹ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۶ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۹ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۶ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۹ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۶ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۰ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۰ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۰ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۱ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۱ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۱ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۲ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۲ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۲ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲۹ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۳ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۳ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۳ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۳۱ خرداد ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۴ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۱ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۴ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۴ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۱ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۵ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۲ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۵ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۲ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۵ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۲ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۶ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۳ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۶ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۳ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۶ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۳ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۷ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ ۴ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۷ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۴ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۷ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۴ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۸ کیفیت ۱۰۸۰p (تاریخ  ۵ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۶۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۸ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۵ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۸ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۵ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۹ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۶ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۱۹ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ ۶ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۰ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۷ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۰ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۷ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۱ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۸ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۱ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۸ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۲ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۹ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۲ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۹ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

=======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۳ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۰ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۳ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۰ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۴ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۱ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۴ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۱ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۵ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۲ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۵ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۲ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۶ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۳ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۶ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۳ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۷ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۴ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۷ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۴ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۸ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۵ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۸ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۵ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت
======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۹ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۶ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۲۹ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۶ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

======================================

دانلود سریال گاندو قسمت ۳۰ کیفیت ۷۲۰p (تاریخ ۱۷ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۳۰۰ مگابایت

دانلود سریال گاندو قسمت ۳۰ کیفیت ۴۸۰p (تاریخ  ۱۷ تیر ۹۸)

لینک مستقیم لینک مستقیم ۲ (کمکی)

حجم: ۱۵۰ مگابایت

Rate this post

دیدگاه ها